Читалище

В краеведско проучване за свогенския край направено през 90-те години от Симеон Найденов пише, че читалището в Лесковдол е основано през 1929 година, но не са открити никакви източници, които да потвърдят тази дата. При преброявания на читалища в България и в Софийска област от различни години – 1935, 1938, 1940, 1942 – също не се открива никаква информация за съществуване на читалище в селото.

За първи път информация за читалище в Лесковдол се появява в документ за културните прояви в Свогенската община от 1944 година, където се говори за „приемане типов устав и учредяване читалище“, като посочена дата за това е 26 март 1944 година. При преброявания на читалищата от 1947, 1949 и 1951 година обаче не се открива никаква информация за такова в Лесковдол. Възможно е военно-политическата ситуация тогава да е осуетила процеса, особено имайки предвид, че през април 1944 година в близост до Лесковдол е имало бомбардировки и провокации от вражески самолети.

Cultural events program for the village of Leskovdol, Bulgaria.

Едва в доклад от 1956 година на община Своге се споменава, че е „образувано“ читалище в Лесковдол, като целта била да се развие културна и библиотечна дейност сред населението. Към същата година читалището, носещо името „Пробуда“, имало само 30 члена и едва 26 тома книги в библиотеката си, което го нареждало на едно от най-последните места в цялата община. Освен това дейност в началото почти е нямало, а събиранията се провеждали в основното училище, където се помещавала и малката читалищна библиотека. Строежът на кооперативен дом в Лесковдол, който започнал през 1959 година, предвиждал изграждане на читалищен салон с капацитет 200 души, като той бил завършил през 1962 година.

През годините към читалището се създали вокални, театрални и танцови групи, които основно участвали в културни мероприятия в Своге, но също и по фестивали в страната. Като цяло обаче културната дейност била сравнително слаба в сравнение с останалите читалища в общината. Самите материални условия – един салон със сцена – не предразполагали развиване на много активна дейност.

Библиотечният фонд пък бил един от най-малките в община Своге – малко над 300 книги към 1974 година, като в последните години от дейността на читалището то разполагало с около 1200 тома. В последните активни години читалищната дейност включвала предимно организиране на съборите и честванията в Лесковдол.

Днес читалище „Пробуда“ де юре не съществува поради няколко причини:

 • чисто законово то не е пререгистрирано след законодателните промени от началото на 2000 година, свързани с БУЛСТАТ регистъра, и поради това не съществува като правен субект
 • не е вписано в регистъра на читалищата към Министерството на културата
 • не покрива заложените за действащо читалище критерии и изисквания по Закона за народните читалища

Източници:

 • Върховен читалищен съюз. 25 години в служба на родната просвета и култура (1911-1936). Юбилеен сборник. Глава 2-Читалища в България 1935 година. София, 1937. стр. 97
 • Върховен читалищен съюз. Списък на читалищата в България. София, 1947. стр. 50
 • Дичева, Виолета. Лесковдол – приливи на незабрава. София, рекламна агенция „Очи“, 2023. стр. 57
 • Държавен архив-София, фонд 164К, опис 1, архивна единица 488, лист 1, 2, 4
 • Държавен архив-София, фонд 234, опис 1, архивна единица 1477, лист 26, 53
 • Държавен архив-София, фонд 300, опис 1, архивна единица 67, лист 3
 • Държавен архив-София, фонд 544, опис 1, архивна единица 191, лист 38
 • Държавен архив-София, фонд 544К, опис 1, архивна единица 60, лист 89
 • Държавен архив-София, фонд 544К, опис 1, архивна единица 61, лист 92
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 1, архивна единица 8, лист 128
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 1, архивна единица 9, лист 14
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 3, лист 65
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 5, лист 188
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 15, лист 328
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 42, лист 172
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 3, лист 60, 61, 66
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 5, лист 310
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 7, лист 153
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 12, лист 252
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 3, лист 193
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 32, лист 289
 • Държавен архив-София, фонд 614, опис 5, архивна единица 733, лист 68
 • Държавен архив-София, фонд ЧП383, опис 1, архивна единица 1, лист 103, 104
 • Кондарев, Никола. Сираков, Станьо. Чолов, Петър. Народните читалища след Освобождението. Том 2. София, издателство на Отечествения фронт, 1979, стр. 309
 • Найденов, Симеон. Романтиката на изгубените витла: историческа научно-популярна книга за Свогенския край. София, издателска къща „Дилижанс-експрес“ 1996. стр. 88
 • Централен държавен архив, фонд 1168К, опис 1, архивна единица 87, лист 2
 • https://chitalishta.com/?act=regions&do=list&special=1&region_id=22&community_id=202&city_id=&bulstat=&reg_num=&name=
 • https://lex.bg/laws/ldoc/2133897729