Телевизия и съобщения

Строеж на телевизионна кула в Лесковдол се планирал от общинския съвет в Своге още през 1970 година, но изграждането започва едва в края на 1978 година, след години настояване от жителите. Първоначалният срок за завършване бил 30 декември 1978 година, впоследствие удължен с почти две години, като успоредно е строен и мачтов трафопост, който да я захрани. Към 1981 година кулата е завършена и излъчвала първа и втора програми в Лесковдол. Тя се намира в махала Попов кладенец.

Телефонна връзка


Към 1955 година в селото имало изградена телефонна линия от Своге до пълномощничеството, която е ремонтирана и подсилена през 1970 година и после пак в началото на 80-те с участието и труда на местните жители. С изключение на нея в Лесковдол не са изграждани други телефонни постове, въпреки че няколко години поред жители на махала Попов кладенец настоявали да се постави телефонен пост в магазина там.

През 1988 година Община Своге планирала да включи Лесковдол към градската автоматична телефонна централа, но поради липса на средства това така и не се случва.

Клетката на мобилните оператори, която обслужва селото днес, се намира до телевизионната кула в махала Попов кладенец.

Поща


След Освобождението и сформирането на община Редина, в която влизало Лесковдол, пощальонските услуги в селото попаднали в обхвата на Искрецката пощенска и телеграфна станция. Впоследствие Лесковдол минава на територията на Свогенското пощенско агентство, като продължавало да се обслужва от мобилен пощальон, който отговарял за разпространението на пощата и печата. През годините работата му се подпомагала от кмета на селото, който бил отговорен за раздаването на призовки, връчване на писма, телеграми и съобщения. Лесковдолчани многократно настоявали да се построи пощенска телеграфна станция в селото, но исканията им така и не били уважени.

Пощенският код на Лесковдол е 2268.

Източници:

 • Държавен архив-София, фонд 544, опис 1, архивна единица 104, лист 132
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 4, лист 111, 113, 119
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 4, лист 93
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 7, лист 34
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 13, лист 5
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 18, лист 274, 293
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 24, лист 382
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 32, лист 169
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 38, лист 69, 83
 • Държавен архив-София, фонд 1036К, опис 1, архивна единица 5, лист 26
 • Държавен архив-София, фонд 1036К, опис 1, архивна единица 12, лист 7