Сгради

Преброяване на сградите от 1888 г.


ЖилищниНежилищниОбщо
84130214

Жилищни сгради:

 • 79 построени от дърво
 • 5 землянки

  46 от сградите били покрити със слама, 36 с плочи, а 2 с пръст.

Нежилищни сгради:

 • 113 обора
 • 9 хамбара/житника
 • 4 воденици
 • 1 гостоприемница

  123 от сградите били покрити със слама, а 7 с плочи.

Преброяване на жилищните сгради от 1893 г.


Строителен материал:

 • 71 от плет и кал
 • 6 от дърво
 • 3 от друг материал

Покрити с:

 • 43 със слама
 • 37 с плочи

Етажи:

 • 68 едноетажни
 • 12 двуетажни

50 от сградите били едностайни, 29 двустайни, а за една няма данни. В 2 от сградите имало вкопани в земята стаи. В болшинството от сградите са живеели между 5 и 10 души.

Old building foundations in Leskovdol, Bulgaria.
Стари каменни основи на сграда в махала Бранището

Преброяване на сградите от 1900 г.

ЖилищниНежилищниСмесениОбщо
704821139

Смесени – с функция на жилище и:

 • хамбар – 15
 • фурна – 4
 • хамбар с обор – 1
 • училище – 1

Нежилищни сгради:

 • 22 обора
 • 14 хамбара
 • 7 воденици
 • 4 хамбара + обор/плевня
 • 1 плевня

Преброяване на сградите от 1905 г.


През 1905 година са броени жилищните и сградите с жилищна плюс друга функция.

Само жилищни сгради: 77

Смесени – с функция на жилище и:

 • яхър – 19
 • хамбар + плевня – 1
 • воденица – 1

Преброяване на сградите от 1910 г.


ЖилищниНежилищниСмесениОбщо
692726122

Смесени – с функция на жилище и:

 • кошара/яхър – 15
 • хамбар – 7
 • плевня – 2
 • плевня + хамбар/обор – 2

Нежилищни сгради:

 • 27 яхъра
Old house in Leskovdol, Bulgaria.
Стара сграда със смесена функция над махала Ладомерица

Преброяване на сградите от 1920 г.


ЖилищниНежилищниСмесениОбщо
8011596

Смесени – с функция на жилище и:

 • хамбар – 8
 • хамбар/яхър/плевня – 3
 • яхър – 2
 • училище – 1
 • друго – 1

Нежилищни сгради:

 • 1 хамбар

Преброяване на сградите от 1926 и 1934 год.


1926 г.:

 • 107 жилищни сгради

1934 г.:

 • 139 жилищни сгради

Преброени сгради през 1946 г.


Жилищни: 151

Нежилищни: 251 (кошари и яхъри)

Преброяване на жилищните сгради от 1956 г.


200 жилищни сгради, от които 4 необитавани. Най-много от тях разполагали с 2 стаи, а 21 с три или повече стаи.

Преброяване на жилищните сгради от 1965 г.


201 жилищни сгради, от които 177 обитавани и 24 необитавани.

Паянтови: 199

Масивни: 2

Преброяване на жилищните сгради от 1985 г.


351 жилищни постройки, от които 246 вили и/или къщи за почивка.

An abandoned summer house in Leskovdol, Bulgaria.
Рухнало бунгало

Преброяване на жилищните сгради от 2001 г.


130 местни къщи, от които 28 необитавани. 619 вили и/или къщи за почивка. Общо 749 жилищни сгради.

Преброяване на жилищните сгради от 2011 г.


117 местни къщи, от които 99 обитавани, а 18 необитавани. 624 вили и/или къщи за почивка. Общо 741 жилищни сгради. Към 2011 година по брой жилищни постройки Лесковдол е на 10 място в община Своге, изпреварвайки редица по-големи по площ и население селища. Годините на построяване на сградите са както следва:

 • до 1918 г. – 22
 • 1919-1945 г. – 125
 • 1946-1960 г. – 44
 • 1961-1970 г. – 94
 • 1971-1980 г. – 326
 • 1981-1990 г. – 114
 • 1991-2000 г. – 9
 • 2001-2010 г. – 7
 • 2011 г. – 0

По брой на стаите:

 • едностайни – 7
 • двустайни – 375
 • тристайни – 273
 • четиристайни – 66
 • петстайни – 14
 • шест и повече стаи – 6

По тип конструкция на външните стени:

ПанелиСтоманобетонТухлени с бетонна плочаТухлени с гредоредДругиОбщо
70230923337741

Източници:

 • Генерален щаб на Военното министерство. Резултати по преброяването на зданията в Българското княжество към 1 януарий 1888 година. София, печатница „К. Т. Кушлев“, 1890. стр. 208, 209
 • Главна дирекция на статистиката на Царство България. Резултати от преброяване на сградите в Царство България на 31 декември 1905 година по общини и населени места. София, Държавна печатница, 1911. стр. 79
 • Главна дирекция на статистиката на Царство България. Резултати от преброяване на сградите в Царство България на 31 декември 1910 година по общини и населени места. София, Държавна печатница, 1914
 • Главна дирекция на статистиката на Царство България. Преброяване на сградите в Царство България на 31 декември 1920 година. Книга 1: Общи резултати. София, Държавна печатница, 1924. стр. 90
 • Дирекция на статистиката на Княжество България. Резултати от преброяване на сградите в Княжество България на 31 декември 1900 година. София, печатница „Габрово“, 1905. стр. 194, 195
 • Държавен архив-София, фонд 1226, опис 1, архивна единица 1, лист 11
 • Национален статистически институт. Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година. Том 3: Области, Книга 22: София. София, 2012. стр. 258
 • Преброяване на жилищния фонд на 1 декември 1965 година: Резултати от преброяването на сградите и жилищата в окръг София. София, Централно статистическо управление при Министерски съвет, 1966. стр. 9
 • Статистическо бюро на Българското Княжество. Резултати от преброяване на сградите, които служат за живеене в Княжество България на 1 януарий 1893 година. София, Държавна печатница, 1894. стр. 135, 136, 364, 365
 • Централен държавен архив, фонд 210, опис 16, архивна единица 387
 • Централно статистическо управление при Министерски съвет. Преброяване на населението и жилищния фонд към 4 декември 1985 година: Жилищен фонд по населени места (Предварителни данни). София, 1986. стр. 154
 • https://www.svoge.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=32315 стр. 132, 134, 135