Нови махали след 1948 г.

На 7 октомври 1948 година общинският съвет в Своге гласува решение за промяна на границите между Лесковдол и Редина. Целта била по-доброто администриране на селата и премахване делението на село Редина от местните на две части. Към онзи момент местните наричали I-ва Редина мястото на стария купен център на Редина, където било концентрирано то до разпръскването си след Освобождението, а II-ра Редина включвала отдалечената махала Дренов, която в наши дни е квартал на град Своге.

С решението от Редина към Лесковдол се прехвърлят I-ва Редина и махалите около нея – Свинове, Стоевица, Попово лешке, Обретен, Ливадище, Котлене, Горуня, Джидовец, Пали градище и Драганов ток – общо 35 къщи. Районът бил определен за бъдещ „естествен център“ на село Лесковдол, където следвало да бъде построено и пълномощничеството. Прехвърлените махали се намират в днешната югозападна част на Лесковдол, като преди промяната на границите селото е започвало при махала Гребеньо, при вливането на река Селска в Размеришка река.

An old map of Leskovdol, Bulgaria.
Стара карта, показваща границата между Редина и Лесковдол преди промяната от 1948 година

Бившата I-ва Редина днес е своеобразен център на Лесковдол, като тук са разположени бившето основно училище, служещо днес за кметство, сградата на затворените главен магазин, читалище и здравен пункт. След изменението на границите землището на Лесковдол се увеличава от 18,6 на 26,2 кв.км.

Източници:

  • Динев, Любомир. Селищната област по Искърския пролом: Антропогеографски проучвания. София, издателство на СУ, 1943. стр. 75, Приложение III – Карта на поселищните отношения в селищната област по Искърския пролом.
  • Държавен архив-София, фонд 571, опис 1, архивна единица 11, лист 43, 44, 45
  • Държавен архив-София, фонд 823, опис 1, архивна единица 1, лист 26
  • Държавен архив-София, фонд 1254К, опис 1, архивна единица 1, лист 4