Махали

Лесковдол е разделен на множество махали, като през годините някои от тях били изоставяни за сметка на други. Повечето махали се оформят след Освобождението, като преди това сeлото било купно и разположено в местността Село. Отделни махали към онзи момент имало в района на Размерица, Могилата, Бальова сеч и Дабето. През годините лесковдолчани населявали и местоността Ветренски дол, където живеели няколко семейства.

Popov kladenets district, Leskovdol, Bulgaria.
Махала Попов кладенец

След октомври 1948 година към Лесковдол биват присъединени старият център на Редина, както и махалите Попово лешке, Свинове, Джидовец, Ливадище, Обретен, Котлене, Горуня, Драганов ток, Стоевица, Пали градище, които преди това били част от село Редина. Прехвърлянето става за по-добро администриране на махалите, тъй като новооформилият се център на Редина – махала Дренов – се намирал крайно далеч.

В наши дни застроената площ от цялото землище на Лесковдол е 5,1%, като основните махали са:

 • Бальова сеч
 • Бранище
 • Валого
 • Вратнѝца
 • Гащников рът
 • Горуня
 • Гребеньо
 • Дабето
 • Джидовец
 • Добреш
 • Добролѐво бърдо
 • Драганов ток
 • Дрено
 • Иньова нива
 • Йовина орница
 • Касово бърдо
 • Ключ
 • Кокелини бабки
 • Котлене
 • Лаго
 • Ладомерица
 • Лафчов ток
 • Лешке
 • Ливагье
 • Ливада
 • Ливадище
 • Лопатица
 • Могилата
 • Обретен
 • Осѝчено бърдо
 • Падѝната
 • Пали градище
 • Пенето
 • Попов кладенец
 • Попово лешке
 • Равнището
 • Равно усое
 • Радова ливада
 • Размерица
 • Свинове
 • Селище
 • Средно бърдо
 • Старца
 • Стоевица
 • Черногор

An abandoned house in Leške district, Leskovdol, Bulgaria.
Изглед от високопланинската махала Лешке

Източници: