Магерница

През 1937 година, в близост до църквата „Св. пророк Илия“ със средства на жителите на Лесковдол и на самата църква е изградена магерница. С позволението на селското църковно настоятелство тя била отдадена за ползване като начално училище на селото. В началото на 40-те години за нуждите на учебното заведение бива построена нова пристройка, като финансирането било безвъзмездно от Фонда за кооперативен строеж на народни училища.

Училището е закрито през 1967 година поради намаляващ брой деца, като още същата година започва спор за собствеността на магерницата между Българската патриаршия и Община Своге. Чрез спогодба по арбитражно дело от 1968 година цялата постройка и земите ѝ са по равно разпределени между Общината и църковното настоятелство на Лесковдол, които са отговорни и за тяхното поддържане и грижа. В решението допълнително е записано, че пътят по билото, както и сградата, ще останат за обществено ползване.

В наши дни от магерницата се ползва единствено долният етаж, който се отваря при изнасяне на курбана за Илинден – празник на селската църква.

Източници:

  • Държавен архив-София, фонд 544К, опис 1, архивна единица 50, лист 121
  • Паспорт на начално училище „Христо Ботев“ (№2876), съхраняван в Националния музей на образованието-Габрово
  • Централен държавен архив, фонд 165, опис 12, архивна единица 1198, лист 2, 7
  • Централен държавен архив, фонд 288К, опис 3, архивна единица 1330, лист 34