Магазини и кръчми

Към 1940 година в Лесковдол нямало магазин, като дори за елементарните си покупки жителите на селото трябвало да ходят до Своге, близо 12 километра в посока. След известен застой през 1945 година трудовата горска производителна кооперация „Чукава“, която функционирала в района на съседно Редина, засилва дейността си и решава да открие кооперативен магазин. Той отваря през пролетта на 1945 година в стария център на село Редина – днес центъра на Лесковдол. Предвиждало се магазинът да обслужва и жителите на Лесковдол. Първоначално той бил разположил в малко помещение под наем, като към него имало и ресторант-пивница. Помещението се оказало недостатъчно за нуждите, поради което скоро магазинът сменил местоположението си в по-голямо здание, отново в района.

На 29 септември 1946 година лесковдолчани провеждат общоселско събрание, с решение да подадат искане до кооперация „Чукава“ да бъде отворен магазин в тяхното село, който да се намира до църквата. Въпросът обаче се оставя отворен за разискване след година от кооперацията, тъй като липсвали обективни условия за създаването на магазин в Лесковдол.

През 1947 година членовете на кооперация „Чукава“ предприели стъпки за правене на изкоп и събиране на материали с цел строеж на кооперативен дом в района, който да реши проблема с помещението за магазин. През декември същата година започва събирането на членски внос – по 1000 лева на член – в специален фонд, като крайният срок за събиране на цялата сума бил юни 1948 година.

След промяната на границата между Редина и Лесковдол от октомври 1948 година старият център на Редина и околните му махали, заедно с кооперативния магазин, преминават към Лесковдол, оставайки обаче под контрола на кооперация „Чукава“. През 1953 година „Чукава“ се слива с общинската кооперация „Социализъм“ с цел оптимизиране на работата и оздравяване, което заварва магазина и пивницата в Лесковдол с нов собственик. Част от промените след преминаването към кооперация „Социализъм“ включват промяна на стила на работа, като например през 1956 година за кратко в магазина започват да се предлагат само стоки от първа необходимост с цел въвеждане на ред. За неспешни стоки се налагало на лесковдолчани да ходят чак до Своге. Впоследствие това изискване отпада и магазинът отново става смесен.

Строеж на централния магазин


Към 1958 година магазинът се намирал в стара паянтова и нехигиенична сграда, където често възниквали течове, които повреждали стоката. Това довежда отново до неговото преместване и затвърждава нуждата от ново помещение за магазин в Лесковдол. През същата година започват стъпки по подготовка за изграждането на кооперативен дом в селото, като целта била новата сграда в дългосрочен план да спести средства от наем на помещение, да се осигурят гражданите с необходимите им стоки и да се обезпечи по-голям стокооборот. Планът предвиждал кооперативният дом да има помещение за магазина и прилежащата му пивница, а на втория етаж читалищен салон, кабинет за здравната служба и стая за пълномощничеството.

The old central store in Leskovdol, Bulgaria.
Входът на затворения вече централен магазин на селото

Местното население набавило част от необходимите материали като камъни, тухли и други, както и направило изкопа още същата година. Строежът обаче се забавил заради изработването на проекто-сметна документация, като изграждането започнало по същество едва към края на 1959 година. За самия строеж били отпуснати 40,000 лева, за които се знаело, че няма да стигнат, поради което се предвиждало жителите да допринесат със собствен труд и набавяне на материали. Провеждало се и самооблагане, като всеки жител трябвало да работи по 5 дни на обекта. Плочата за втория етаж била излята към ноември 1959 година, а зидането и покриването на постройката започва месец по-късно.

Първоначалните планове били магазинното помещение да се завърши до края на 1960 година, но това става към средата на 1961 година поради липса на майстори. Работата по помещенията на горния етаж на кооперативния дом продължила, като той бил завършен няколко години по-късно, в края на 1963 година. Цялостното довършване на кооперативния дом, в това число обзавеждане, мазета, монтиране на парапети, завършване на подпорни стени и измазването на сградата, приключило едва в края на 1968 година.

The old store in Leskovdol, Bulgaria.
Старият магазин (вдясно) и пивницата (вляво)

Нерядко през годините имало текучество на стоки, като например в пивницата нерядко липсвали лимонада и бира, а в магазина плодове, зеленчуци, закуски и боза.

Магазин в махала Попов кладенец


През 1959 година кооперация „Социализъм“ планирала откриване на втори магазин в селото, който да е разположен в махала Попов кладенец. Официалното решение за отварянето на магазина било взето на 17 март 1959 година, а през ноември същата година е назначен и магазинер. Първоначално магазинът е в малко помещение, като работите по нова сграда продължават няколко години, а официалното ѝ откриване е през 1966 година.

The old store in Popov kladenets district of Leskovdol, Bulgaria.
Магазинът в махала Попов кладенец

Самото здание било на два етажа и освен за магазин служило и като млекосъбирателен пункт. Въпреки новопроправения черен път, който свързвал магазина и махалата със Своге, доставянето на стоки ставало чрез каруци, тъй като свогенското транспортно предприятие отказвало да изпраща камиони, заради лошото качество на пътя.

Допълнително през зимата се случвало да липсват стоки поради отдалечеността и високото местоположение – близо 950 м. надморска височина.

Зимно време магазинът в Попов кладенец предварително се запасявал с брашно (около 2 тона), консерви (месни, зеленчукови и плодови), кибрит, олио, захар, оцет, свещи, захарни изделия, тестени изделия, ориз, сол, газ за осветление.

The interior of the old store in the Popov kladenets district, Leskovdol, Bulgaria.

Към 1972 година и двата магазина в Лесковдол работили от 6:00 до 10:00 ч. сутрина, докато следобедно единият отварял между 15:00 и 19:00 часа, а другият между 17:00 и 21:00 часа. Имали само по един почивен ден. Пивницата пък работила от 12:00 до 20:00 часа, като почивала в средите.

През годините имало искания от жителите на махала Кокелини бабки за отваряне на лавка в тяхната махала, като от Общината правила планове за обособяване на такъв обект през 1973 година, но това така и не се случило.

Към днешна дата и магазинът в селото, и този в махала Попов кладенец са затворени и не работят.

Кръчми


Преди в селото съществували няколко частни кръчми, които обаче затварят поради започналия процес на национализация. Допълнително през 1947 година влиза в сила Законът за намаляване броя на кръчмите и ограничаване на пиянството, който въвежда строги критерии за наличие на кръчми в населените места. След влизането на закона в сила единствената пивница в Лесковдол остава тази към селския магазин.

Източници:

 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 1, архивна единица 1, лист 24, 177, 178, 257
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 1, архивна единица 6, лист 7
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 1, архивна единица 7, лист 108
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 1, архивна единица 8, лист 87, 89
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 1, архивна единица 15, лист 83, 84
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 1, лист 24, 257
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 2, лист 53, 110
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 3, лист 65
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 5, лист 98, 281
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 8, лист 113, 114
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 9, лист 257
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 42, лист 172
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 2, лист 120
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 7, лист 240
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 15, лист 94, 95
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 16, лист 124, 127
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 32, лист 109
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 1, лист 129
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 2, лист 3
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 18, лист 276, 317
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 21, лист 78
 • Държавен архив-София, фонд 823, опис 1, архивна единица 1, лист 17, 41, 42, 44, 45, 46, 56, 57, 73, 74, 75, 76
 • Държавен архив-София, фонд 823, опис 1, архивна единица 2, лист 27
 • Държавен архив-София, фонд 1814, опис 1, архивна единица 4, лист 10, 18, 30, 44
 • Централен държавен архив, фонд 288К, опис 4, архивна единица 6013, лист 3
 • https://bg.wikisource.org/wiki/Закон_за_намаляване_броя_на_кръчмите_и_ограничаване_на_пиянството