Кино

В Лесковдол се провеждали кинопрожекции, които започнали още в края на 40-те години. В началото селото било обслужвано от софийското подвижно кино №90, а прожекции имало един път месечно. По-късно обслужването е поето от подвижното кино „Своге“. Прожектирали се главно български и съветски филми, по-рядко западни.

Към 1985 година поради малкия брой жители и подвижния характер на киното, в Лесковдол се осигурявали само 40 места за зрители, като прожекциите обаче почти не били посещавани. Само след няколко години подвижното кино спира да функционира поради голямата си нерентабилност.

Източници:

  • Държавен архив-София, фонд 544, опис 1, архивна единица 191, лист 21, 25, 26, 28, 29
  • Държавен архив-София, фонд 614, опис 5, архивна единица 649, лист 5
  • Държавен архив-София, фонд 1967, опис 1, архивна единица 30, лист 120
  • Държавен архив-София, фонд 1967, опис 5, архивна единица 35, лист 13, 14, 15
  • Държавен архив-София, фонд 1967, опис 5, архивна единица 6, лист 19
  • Найденов, Симеон. Романтиката на изгубените витла: историческа научно-популярна книга за Свогенския край. София, издателска къща „Дилижанс-експрес“ 1996. стр. 102