Здравеопазване

Преди 1944 година Свогенската община се обслужвала от участъков лекар, чиято работа включвала и посещение по селата. В Лесковдол, въпреки специално заделеното от местните помещение за прегледи, то почти не се ползвало, тъй като посещенията от лекар били редки, основно при болен човек или за имунизации.

Още през 1956 година жителите отправят искане към новоизбраните общински съветници за откриване на здравна служба. Искането им бива чуто и при строежа на кооперативния дом в центъра на Лесковдол, започнат през 1959 година, било предвидено помещение за здравен пункт. Той е открит на 1 септември 1961 година и съставлявал две стаи и чакалня, които били изцяло обзаведени и с наличен аптечен пункт. Работещият на щат фелдшер извършвал домашни посещения и провеждал разяснителни беседи на здравни теми сред лесковдолчани. Стоматологичното обслужване обаче било профилактично и главно за децата и учениците.

Former doctor's office in Leskovdol, Bulgaria.
Входът на бившия здравен пункт

В началото на 80-те години за известен период позицията за фелдшер в Лесковдол остава свободна, поради което селото се посещавало един път седмично от лекар от Своге. Към 1987 година средно 18 души били преглеждани на ден, като пунктът обслужвал и близките до него махали на Редина.

През 1991 година, след приемане на Закона за местното самоуправление и местната администрация, собствеността на фелдшерския пункт в селото преминава в ръцете на община Своге, която отговаря за неговото издържане. По онова време имало лекар на щат, както и санитар на половин щат. През юни 2000 година, по време на здравната реформа в страната, всички селски фелдшерски пунктове, които не са преобразувани в индивидуални практики, затварят врати. Такъв е случаят и в Лесковдол.

Източници:

 • Държавен архив-София, фонд 544, опис 1, архивна единица 34, лист 41
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 3, лист 3, 65
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 9, лист 312
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 11, лист 82
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 16, лист 238
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 4, лист 179
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 18, лист 276
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 33, лист 206, 207, 208
 • Държавен архив-София, фонд 1968, опис 2, архивна единица 3, лист 26
 • Национално сдружение на общините в Република България. Здравната реформа – ангажименти на общините. София, 2003. стр. 34, 35, 36
 • Отчет на Софийската окръжна постоянна комисия за деятелността ѝ от 1 януарий 1923 год. до 31 март 1924 година включително. София, печатница на Гр. Ив. Гавазов, 1924. стр. 103
 • Пашов, Йордан. Социалистическата революция и здравеопазването // вестник „Устрем“, год. I, брой №2, 03.04.1969, стр.2