Животновъдство

До Освобождението животновъдството било основното препитание на местните в Лесковдол. Поради благоприятните условия тук се отглеждали много овце, като по-голям бил също броят на говедата, козите и свинете. С навлизането на нови земеделски оръдия през 20. век крупното животновъдство започнало да намалява в селото, отстъпвайки място на земеделието като основен отрасъл и поминък. Пречка за животновъдството се оказва и създаденият през 1935 година строгоохранителен периметър „Издримец“. На територията му пашата била забранена, което повлияло негативно на стопаните, тъй като в периметъра попадали някои от най-големите и важни пасища на Лесковдол.

По време на комунизма за нуждите на стопаните в Лесковдол е отворен осеменителен пункт за добитъка. През 50-те и 60-те години броят на домашните животни рязко намалява, главно заради миграцията от селото и преминаването на работната ръка към новооткритите в района на общината промишлени предприятия. Причина са и въведените след започналото масово залесяване множество ограничения върху пасищата с цел запазване на младите гори от козите. В наши дни животни в Лесковдол се отглеждат изцяло за собствени нужди.

18731888189319001905191019201939
Говеда и крави163147327244283180197
Овце1600170520841903224213191892
Кози913969771616326126135
Коне и кобили40456110396936859
Свине32636668586690
Птици122276454435262
Зайци
Магарета
Пчелни кошери23573
Брой и вид животни по години
194619491961197119831989
Говеда и крави25134138523112696
Овце16551633614473477625
Кози26697262243
Коне и кобили696242588
Свине888187651120
Птици666895803881516404
Зайци7
Магарета129
Пчелни кошери66873114183164
Брой и вид животни по години

Източници:

 • Генерален щаб на Военното министерство. Резултати по преброяването на добитъка и колата в Българското княжество към 1 януарий 1888 година. София, печатница „К. Т. Кушлев“, 1890
 • Генчев, Стоян. Георгиева, Багра. Софийски край. Етнографски и езикови проучвания. София, издателство на БАН, 1993. стр. 19, 20, 21, 23, 26, 27
 • Главна дирекция на статистиката на Царство България. Преброяване на добитъка и на домашните птици, кошерите с пчели, превозните средства и земеделските оръдия и машини в Царство България на 31 декември 1920 година. Кн. II. Резултати по общини и населени места. София, Държавна печатница, 1924
 • Главна дирекция на статистиката на Царство България. Преброяване на добитъка и на домашните птици, пчелите, колата и земеделските оръдия и машини в Царство България на 31 декември 1910. Резултати по общини и населени места. София, Държавна печатница, 1922
 • Главна дирекция на статистиката на Царство България. Резултати от преброяване на добитъка, домашните птици, кошерите с пчели, колата и земледелческите оръдия и машини в царство България на 31 декември 1905: По общини и населени места. София, Държавна печатница, 1912
 • Дирекция на статистиката на Княжество България. Резултати от преброяване на добитъка, домашните птици, колата и земледелческите оръдия и машини в Княжество България на 31 декември 1900. Кн. I -II. София, печатница „Т. Пеев“, 1906
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 5, лист 252
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 8, лист 77
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 42, лист 32, 55, 89, 151
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 18, лист 76, 88
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 94, лист 32, 55, 89, 151
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 97, лист 49
 • Статистическо бюро на Българското Княжество. Резултати от преброяване на добитъка, домашните птици и колата в Княжество България на 01 януарий 1893 година. София, Държавна печатница, 1894
 • Тодоров-Хиндалов, Владимир. Принос към българската история: Видинското въстание през 1850 г. Новооткрити документи. София, Държавна печатница, 1926. стр. 63
 • Вестник „Устрем“, VII, брой №9, 15.06.1975, стр. 1
 • Централен държавен архив, фонд 210, опис 1, архивна единица 3102, лист 9
 • Централен държавен архив, фонд 210, опис 1, архивна единица 3246, лист 20
 • Централен държавен архив, фонд 453К, опис 3, архивна единица 760