Електроснабдяване

В края на 1954 година Първичната партийна организация в Лесковдол взема решение да се откупи част от съществуваща в близост до селото далекопроводна електрическа мрежа, която била собственост на Съветско-българското минно предприятие и към онзи момент била пред демонтиране. С решението председателят на Общинския съвет в Своге бил упълномощен да изготви договор и да откупи мрежата за сметка на жителите на Лесковдол. Местните поискват допълнително да се постави трафопост в селото и официално да започне електрифицирането на Лесковдол.

Поради административно забавяне по въпроса с откупуването на далекопровода електрифицирането на селото започва по-късно – към пролетта на 1957 е направен изкоп за трафопоста и започва извозването на част от нужните материали за строежа му, както и отсичането на дървета за направата на стълбовете. До края на годината вече са подготвени близо 1000 дупки за стълбове и са набавени всички материали за трафопоста, който е изграден в следващите месеци. До края на 1958 година Лесковдол вече е електроснабдено, а дължината на мрежата е над 25 километра. С годините биват поставени лампи в центъра на селото, както и по електрическите стълбове на ключови места по пътищата в някои махали.

През 60-те и 70-те години в селото се построяват, основно незаконно, множество вили, което повлиява негативно на остарялата електроснабдителна мрежа, която била с малко сечение и се наложило да бъде подсилена. За целта между 1978 и 1981 година са построени нови трафопостове в махалите Размерица и Попов кладенец, а мрежата била ремонтирана, така че да се захранят махалите, в които токът бил слаб. Любопитен факт е, че към 1985 година в Лесковдол все още имало останали единични, изключително отдалечени къщи, които не били електрифицирани.

Old house in Ladomeritsa district, Leskovdol, Bulgaria.
Стара неелектрифицирана къща в махала Ладомерица

Източници:

 • Държавен архив-София, фонд 4Б, опис 1, архивна единица 861, лист 56, 57
 • Държавен архив-София, фонд 544, опис 1, архивна единица 231, лист 3, 5, 7, 52, 64
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 1, архивна единица 9, лист 70
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 1, архивна единица 10, лист 26, 105
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 1, архивна единица 16, лист 79
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 1, архивна единица 18, лист 61
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 1, лист 163
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 7, лист 231
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 27, лист 88
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 11, лист 111
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 18, лист 52, 53
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 27, лист 156
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 40, лист 65