Администрация

След Освобождението Лесковдол е отбелязано към община Лакатник, редом със селата Бов и Лакатник. През 1887 година преминава в новосформираната Рединска община, която била съставена от селата Редина и Лесковдол, и за кратко време включвала и село Желен. През 1933 година Рединската община се закрива, а селата Лесковдол и Редина преминават към община Своге, към която са и до днес.

Кметство


Още от 1946 година общинският съвет в Своге планира изграждане на постройка за пълномощничество в Лесковдол, като първоначална дата за завършване на проекта била 1948 година. Строежът обаче така и не започва, поради което започнало търсене на помещение под наем. Същевременно, до обособяване на специално помещение, лесковдолският кмет работел в канцеларията на началното училище, като това възпрепятствало работата на учителите.

При строежа на кооперативен дом в селото, започнат активно през 1959 година, е предвидено помещение за пълномощничество, където и се установява кметството на Лесковдол след завършване на строителните работи. Няколко години след демократичните промени кметството се измества в отделна стая в сградата на затворилото вече основно училище, намиращо се в центъра на селото.

Mayor's office in Leskovdol, Bulgaria.
Кметското наместничество

През лятото на 1999 година кметството затваря врати поради намаляващия брой жители и се трансформира в кметско наместничество. Оттогава насам Лесковдол се обслужва от кметски наместник.

Източници:

 • Динев, Любомир. Селищната област по Искърския пролом: Антропогеографски проучвания. София, издателство на СУ, 1943. стр. 83
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 1, архивна единица 12, лист 61
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 1, архивна единица 20, лист 24
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 3, лист 65
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 42, лист 105
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 14, лист 405
 • Държавен вестник, год. V, бр. № 73, 12.07.1883 г., стр. 685
 • Държавен вестник, год. IX, бр. № 55, 23.05.1887 г., стр. 27
 • Национален регистър на населените места към НСИ
 • Списък на градските и селските общини в Княжеството. София, Държавна печатница, 1887. стр. 29
 • Статистическо бюро на Българското Княжество. Списък на населените места по преброяването на 1 януарий 1881 г. София, Държавна печатница, 1885. стр. 104
 • Статистическо бюро на Българското Княжество. Резултати от преброяване на населението в Княжество България на 1 януарий 1893 година. Книга 16: Софийски окръг. София, Държавна печатница, 1893. стр. 12