Автобусен транспорт

До началото на 60-те години шосето към Лесковдол представлявало черен път, по който било възможно да се движат само волски коли и мотори. През 1961 година започва пълното проширение и шосиране на пътя към селото, в резултат на което 5 години по-късно, през септември 1966 година, към Лесковдол тръгва автобусна линия от и за Своге.

Построяването на спирките се извършвало изцяло от населението и ставало поетапно. Първоначално била завършена спирката в центъра на селото – при днешното кметство – като това става през 1970 година. Лошото състояние на пътя в участъка между центъра и махала Кокелини бабки, както и опасният мост, по който минавал, не позволили линията да бъде удължена към махалата и там да бъде построено обръщало, което било планирано още за 1971 година. До завършването на новия път към Кокелини бабки автобусите обръщали в центъра на Лесковдол. През 1982 година, със завършването на целия път, окончателно линията била продължена до местността Валого, като спирконавесът там бил построен през 1984 година.

В самото начало линията между Своге и Лесковдол се обслужвала от 6 курса дневно, като особено в неделни дни автобусите се препълвали и местата не достигали. Любопитен факт е, че в средата на 70-те години, когато била изготвяна транспортната схема за следващите 15 години, от Община Своге планирали за 1985 година разширение на линията към махала Попов кладенец – една от по-многолюдните на Лесковдол. С намаляването на жителите на селото обаче това не се осъществило, а броят на курсовете по линията бил намален. В наши дни линията за Лесковдол се обслужва от 2 курса, пътуващи от понеделник до събота от Своге към селото и обратно – един автобус сутрин и един следобед.

Източници:

 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 8, лист 11
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 1, лист 136
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 4, лист 24
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 7, лист 145
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 13, лист 125
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 15, лист 330
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 32, лист 108
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 6, лист 129
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 24, лист 15
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 27, лист 529
 • Вестник „Искърски пролом“, брой №1, 2000 г., стр. 3
 • http://www.mario95.com/razpisanie