Услуги

През 1965 година, за пръв път след 9 септември 1944 година и национализацията, в Лесковдол било позволено на жителите да работят на частно. Позволението важало за дейности, свързани с ковачество, шивачество и подковаване на добитък и влязло в сила поради липсата на помещения и квалифициран персонал за отваряне на подобни предприятия в селото. Същата година към свогенската трудово-производителна кооперация „9-ти септември“започва работа подвижна дърводелска група, която посещавала и Лесковдол за поправка на различни предмети от домакинствата.

Няколко години по-късно дейността прерастнала в комплексно-приемателен пункт, който веднъж седмично посещавал селото. Предлаганите услуги включвали вземане на дрехи за химическо чистене, текстилно боядисване, стъкларски услуги, поправка на обувки, ремонт на машини, апарати, мебели, уреди и други.

Източници:

  • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 15, лист 314
  • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 12, лист 36
  • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 25, лист 160