Пътна мрежа

До 40-те години на 20. век в Лесковдол имало значително по-малко пътища, отколкото днес. Основна промяна се случва през 1946 година, когато общинският съвет в Своге гласува направата на нов и важен път от отдалечената махала Размерица до махала Попов кладенец. За 1949 година пък са предвидени средства за поправка на 9 пътни връзки между различните махали, включително между новоприсъединените към Лесковдол бивши редински махали Свинове, Котлене, Драганов ток и новия център на селото. През 1951 година приключва прокарването на пътя от Своге до кариерата Баин камък над Лесковдол, който година по-късно е продължен през местностите Берилова воденица и Чух петел за Брезовдол.

В последващите години, чрез самооблагане, продължава разширението и прокарването на пътища в и между махалите в Лесковдол, като общата дължина на махленските пътища е изчислена на около 12 километра. През 1960 година е довършен и разширен пътят от махала Попов кладенец до центъра на селото, който облекчил силно връзката на западните и по-високопланински махали на селото с основното училище, пълномощничеството, здравната служба, читалищния салон и главния магазин. Две години по-късно е завършен пътят между Попов кладенец и село Желен, по който се стигало и до Своге. Към 1962 година махленските пътища в Лесковдол вече са с обща дължина 23 километра, като в поддръжката им се включва и булдозер.

The road to Lafčov tok district, Leskovdol, Bulgaria.
Пътят в махала Лафчов ток

Между 1971 и 1974 година се работи по направата и разширението на пътищата към махалите Драганов ток, Котлене, Падѝната, Горуня, Осѝчено бърдо, Ливадище, Гребеньо и Добролѐво бърдо. По същото време се извършва мащабно разширение на трасето за махала Попов кладенец, което включва изграждане на мост над река Рединска в местността Чепория, в близост до центъра на селото. През следващите години работата с булдозер по пътищата в Лесковдол и направата на нови отсечки продължава, като част от тях са покрити с баластрена настилка.

При преливането си през август 2014 година река Рединска отнася паянтовия мост за махалите Свинове и Попов кладенец, като на негово място в края на 2015 година Община Своге изгражда нов бетонен мост.

Източници:

 • Александров, Александър. Брезовдол: Историко-географски очерк. София, издателска къща „Феномен“, 2006. стр. 31, 32
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 1, архивна единица 2, лист 18, 46
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 1, архивна единица 11, лист 78
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 1, архивна единица 42, лист 9
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 3, лист 309
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 4, лист 142
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 2, архивна единица 5, лист 271
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 5, лист 64, 97
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 6, лист 56
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 7, лист 230
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 4, лист 93
 • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 43, лист 82, 95
 • Държавен архив-София, фонд 1254К, опис 1, архивна единица 31, лист 469
 • https://map.bgmountains.org/#bgt1878=13/2609072.11/5308600.79/0
 • https://www.svoge.bg/?page_id=8412