Икономика

Земеделието, редом с животновъдството, както и продуктите от тях, са били основните източници на доход за хората в Лесковдол. До откриването на ж.п. линията София – Роман жителите продавали продукцията си на пазарите в София, Ботевград и Враца, а впоследствие в Своге, след оформянето му като общински пазарен център. Освен това местните се трудели почти изцяло в района на селото и близките селища, главно в мините и кариерите, но също и в новооткритите предприятия в Своге. През миналия век лесковдолчани са работели също като прислуга в Своге и в София, както и като сезонни жътвари в Софийското поле.

В Лесковдол няма предприятия и от десетилетия жителите му са икономически зависими от общинския център и близките по-големи населени места.

Източници:

  • Динев, Любомир. Селищната област по Искърския пролом: Антропогеографски проучвания. София, издателство на СУ, 1943. стр. 152, 153, 154, 156, 157, 160, 161, 162
  • Държавен архив-София, фонд 164К, опис 1, архивна единица 433, лист 5, 11
  • Държавен архив-София, фонд 1814, опис 1, архивна единица 37, лист 53, 70, 81
  • Централен държавен архив, фонд 189, опис 1, архивна единица 469, лист 4
  • Централен държавен архив, фонд 210, опис 1, архивна единица 1059, лист 23
  • Централен държавен архив, фонд 288К, опис 4, архивна единица 6013, лист 3