Гробища и оброчища

В Лесковдол има три гробища. Централното се намира до селското кметство, като преди промяната на селищните граници през 1948 година то било гробището на село Редина. Другите две са съответно до селската църква и в махала Дабето. Поради липсата на място за провеждане на ритуалите общинският съвет в Своге решава да построи две еднотипни постройки с функция като дом на покойника. Едната постройка е издигната в централните гробища, а другата в тези в махала Дабето, като и двете са завършени към 1990 година. Според лесковдолчани в местността Село, смятана за мястото, на което първоначално е основано Лесковдол, имало старо гробище, което обаче било унищожено при разширяване на коларските пътища в района.

По данни от 1982 година на Община Своге из Лесковдол и по билата над него има поне 13 оброчни кръста, което за онова време го правило едно от селата с най-много оброчища в Голема планина. Краеведско проучване в Лесковдол от 2022 година изброява 23 активни или бивши оброчни места. Всеки от кръстовете е в почит на определен светец, като в посветения му/ѝ ден от годината, местните изнасяли курбан за здраве. Към днешна дата някои от оброчищата са все още действащи.

Източници:

  • Дичева, Виолета. Лесковдол – приливи на незабрава. София, рекламна агенция „Очи“, 2023. стр. 50
  • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 27, лист 647
  • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 32, лист 51
  • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 34, лист 214
  • Държавен архив-София, фонд 1254К, опис 1, архивна единица 1, лист 4, 6
  • Найденов, Симеон. Романтиката на изгубените витла: историческа научно-популярна книга за Свогенския край. София, издателска къща „Дилижанс-експрес“, 1996. стр. 134